Vaaliteemat

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jari Ronkainen Perussuomalaiset | Eduskuntavaaliehdokas Vaaliteemat: Maahanmuuttopolitiikka -maahanmuuton kustannukset |Pienyrittäjien verotaakkaa kevennettävä|Lapsiperheköyhyyden kehitys pysäytettävä |Vanhukset

Maahanmuuttopolitiikka

Maahanmuuttopolitiikka

Suomen maahanmuuttopolitiikkaan olen todella pettynyt. Maahanmuuttovirasto antaa vääristeltyjä lukuja maahanmuuton kustannuksista. Viraston mielestä kustannukset jäävät n. 200 miljoonaan euroon. KELA:n teettämän tutkimuksen mukaan kustannukset nousevat n. 660 miljoonaan ja tähän kun lisätään virkamies-, tulkki- ym. kustannukset summa vääjäämättä nousee 1,5 -1,8 miljardiin euroon.
 
Onko meillä tällaiseen varaa?
 
Ymmärrän, että hädässä olevia ihmisiä on autettava voimavarojen ja taloudellisen tilanteen mukaan, mutta autetaan heitä sinne missä ongelma on, eikä haalata heitä tänne.
 
Jos taas ihminen työn tai avioliiton myötä saapuu Suomeen, tekee töitä, maksaa veronsa ja hoitaa velvollisuutensa, on hän tietysti oikeutettu meidän oikeuksiin.
 
Jos verot tilitetään muualle kuin Suomeen, ei oikeudet esim. lapsilisiin tai muihin korvauksiin ole perusteltuja.
 
Elintasopakolaisuutta en missään nimessä hyväksy.
 

Jussi Halla-aho suosittelee! http://www.halla-aho.com/scripta/vaalivinkkeja_lukijoille.html

Pienyrittäjien asema

Pienyrittäjien asema

Pienyrittäjät on tällä hetkellä ajettu melkoiseen ahdinkoon. Taantuman myötä työt ovat kuivuneet lähes olemattomiin.
 
Velvoitteet työnantajana olisi kuitenkin pystyttävä hoitamaan.
 
Velvoitteet valtiolle, vakuutus- ja eläkeyhtiöille lähentelevät jo ryöstämisen rajaa, eivätkä edelliset hallitukset ole asiaa millään lailla edes yrittäneet helpottaa.
 
Päinvastoin; lisää velvoitteita vaan tuupataan toteutettavaksi.
 
Täytyy muistaa, että yli 70% työssäkäyvästä väestöstä on pienten ja keskisuurten yritysten palveluksessa. Jos nämä yritykset eivät näiden velvoitteiden myötä pysty työllistämään, on selvää, että työttömyys kasvaa edelleen räjähdysmäisesti.
 
Suuria yrityksiä valtio kyllä tukee ja samalla he siirtävät tuotantoaan ulkomaille. Pienyrittäjien vero- ja vakuutustaakkaa on kevennettävä ja helpotettava uusien työpaikkojen luomisesta koituvia kustannuksia.

Lapsiperheiden asema

Lapsiperheiden asema

Lapsiperheköyhyyden kehitys on pysäytettävä ja taloudellinen eriarvoisuus tasapainotettava.
 
Tarvitseeko 10 000e/ kk tienaava lapsiperhe lapsilisiä, vai voitaisiinko käyttää tuloihin perustuvaa tasausjärjestelmää?
 
Mielestäni köyhimpien lapsiperheiden verotusta tulisi alentaa. Alennus tulisi suhteuttaa lapsimäärään. Nämä perheet kuitenkin käyttävät kaikki varansa perheen elämiseen ja hyvinvointiin. Näin ollen he myös lisäävät kulutusta ja pitävät yhteiskunnan rattaat pyörimässä.
 
Myös energiaveron-, autoveron- ja polttoaineveron korotukset kurittavat eniten juuri näitä köyhimpiä perheitä, varsinkin jos he asuvat maaseudulla ja oman auton käyttö on pakollista julkisen liikenteen palveluiden puuttuessa.

Vanhukset

Vanhukset

Mielestäni vanhusten tulisi saada asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä, niin kauan kuin se suinkin on mahdollista.
 
Jos vanhus ei enää selviydy arjestaan omin avuin, tulee kunnallisella kotihoidolla olla riittävät resurssit taatakseen ikäihmisille turvallisen kodin riittävin avuin.
 
Omaishoidon tärkeyttä ei voida liiaksi korostaa. Kaikkihan me tiedämme, että laitoshoito on yhteiskunnalle erittäin kallista ja sen vuoksi omaishoitoa tulisi lisätä ja tuet siirtää kelan hoidettavaksi. Näin saisimme yhtenäisen käytännön koko Suomeen. Myös omaishoitajien asemaa tulisi edelleen parantaa.
 
Vanhusten siirtelyä paikasta toiseen, en kannata missään nimessä ja taloudellisiin syihin vetoaminen ei saa olla minkäänlainen peruste. Myös palveluasumisen yksiköt ovat hyvin kyseenalaisia.
 
Jos vanhuksella on sattunut jotain sukan varteen jäämään, heiltä se kaikki ollaan valmiita ryöstämään. Jos taas kyseessä on vanhus, jolla on sukanvarsi tyhjä, on hänelle myönnettävä tuet asumiseen, lääkkeisiin ja toimeentuloon.
 
Nämä tuet maksaa yhteiskunta.
 
Herää jälleen kysymys, missä säästö?
Jari Ronkainen

YHTEYSTIEDOT

 

puh. 040 501 2569

sähköpostiosoite: jari@jarironkainen.fi

AUTA JARIA VAALITYÖSSÄ

 

Vaalitukiyhdistyksen tilinumero

Päijät-Hämeen Osuuspankki

FI48 5612 1120 4580 85

 

MUISTA ÄÄNESTÄÄ!

äänestä

 

Ennakkoäänestys on kotimaassa 8.-14.4.2015

 

Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 19.4.2015