Jari Ronkainen

Jari Ronkainen

Kansanedustaja

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Puolustusvaliokunta (varapuheenjohtaja)

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen)

Hollolan kunnanvaltuusto (puheenjohtaja)

 Päijät-Hämeen aluevaltuusto (jäsen)

Jari Ronkainen eduskuntaan!

Minulle tärkeintä on Suomen sisäinen- ja ulkoinen turvallisuus sekä maamme huoltovarmuus.

Kahden eduskuntakauden jälkeen tahtoisin jatkaa työtä, johon olen saanut
runsaasti kokemusta.

Seuraava vaalikausi tulee olemaan erittäin haasteellinen ja päätöksentekijöiksi tarvitaan kokeneita ihmisiä.

 Puolustuspolitiikka on korostunut kuluneella kaudella. Ukrainan kriisin alkaessa toimin käytännössä puolustusvaliokunnan puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt.

Tämä antoi valtaisan kokemuksen puolustusasioiden päätöksenteosta, jota haluaisin hyödyntää, mikäli tulen valituksi seuraavalle kaudelle.

Myös Suomen sisäinen turvallisuus ja rajavalvonta ovat olleet vahvasti keskusteluissa. Näkemykseni mukaan mm. poliisin resurssit ja henkilöstömäärät ovat riittämättömät.

Ruotsin tie ei saa olla Suomen tie. Jo nyt meillä on merkkejä jengirikollisuudesta, joka on pystyttävä kitkemään jo alkutekijöissään. Tähän liittyy myös maahanmuuttopolitiikka, jota on väistämättä järkeistettävä.

Yksi selkeä huolenaihe on Suomen huoltovarmuus. Esimerkiksi ruokatuotanto heikkenee jatkuvasti, kun maatiloja lakkautetaan n. 2000 vuodessa. Tämä kehitys tulee pysäyttää.

Hallituksen yli-innokkailla ilmastotoimilla rapautetaan Suomen huoltovarmuutta niin maataloudesssa, metsätaloudessa kuin energiatuotannossakin.

Energiatuotannon osalta Olkiluoto 3 on osoittautunut haasteelliseksi ja prosessi on kestänyt paljon odotettua kauemmin. Suomi tulee jatkossakin tarvitsemaan ydinvoimaa ja uuden ydinvoimalahankkeen aloitus pitäisi tapahtua nopeasti. Kannatan myös pienydinvoimalahankkeiden edistämistä.

Perussuomalaisten esittämä sinivalkoinen siirtymä on järkevää ilmastopolitiikkaa suomalaisten ehdoilla.


KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Ylen ohjelmat menee alaspäin kuin lehmän häntä, miksi? TV 2, pelkkää urheilua ja uusintoja. Ja nyt vielä TV 1 aloitti jonkinlaisen remonttiohjelman, joita tulee ainakin 5:ltä kanavalta samaan aikaan, Kunnolliset dokumenttiohjelmat on jäänyt pois, miksi? Nämä nykyiset ohjelmat ei ole oikein sopivaa katsottavaa tälläiselle eläkeläiselle. On hankalaa maksaa tuo Yle-vero. Täytyy vielä muutama päivä miettiä ketä äänestän, ja kysyä muiden ehdokkaiden mielipidettä. – Olli L.

Ylen ohjelmatuotannon skaala on erittäin haasteellinen, toiset haluavat enemmän kulttuuria, toiset urheilua ym. Kaikkia on vaikea miellyttää.

Poliitikoilla ei ole mahdollisuutta, eikä edes oikeutta vaikuttaa ohjelmatuotantoon. Toki voidaan arvostella, ja niin ainakin Perussuomalaiset poliitikot tekevätkin.

Kaikkea kaikille malli ei toimi, Perussuomalaisten mielestä Ylen rahoituksesta voitaisiin leikata kolmasosa. Tehtäviä tulee priorisoida ja päättä kenelle suunnataan, mitä tarjotaan ja missä laajuudessa.


Tulisiko mielestäsi Ottawan sopimuksesta irtautua, mielestäni täysin järjetön sopimus Suomen kannalta, vaikka korvaavia järjestelmiä tietenkin on otettu käyttöön? – Aapo

Mielestäni Ottawan sopimuksesta tulisi irtautua. Olen pitänyt tätä asiaa esillä tultuani ensi kertaa valituksi eduskuntaan vuonna 2015 ja piinasin silloista puolustusministeriä Jussi Niinistöä tästä.

Tälla kaudella tuli yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi, johon eduskunnan ulkoasianvaliokunta teki vielä  viimeisinä viikkoinaan mietinnön.

Ainoastaan Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit kannattivat aloitteen mukaista sopimuksesta irtautumista – hallituspuolueet ja Kokoomus eivät sitä halunneet, ja äänestivät aloitetta vastaan.


Mitä aiot/voit tehdä tuon jumalattoman kalliin dieselin hinnan eteen? Entä dieselveron, joka ei perustu enää mihinkään? – Autoileva maalainen

Polttoaineen hinta on noussut aivan liian korkealle suhteessa kansalaisten ostovoimaan, mikä haittaa jo työssäkäyntiä.

Polttoaineiden hintoja pitäisi saada alaspäin. Yksi hintaan vaikuttava tekijä on sekoitevelvoite, jota Perussuomalaiset eivät kannata.

Dieserlin korkeaan hintaan tulisi puuttua verotuksen keinoin. Käyttövoimaverolla on kompensoitu dieselin hintaa suhteessa edullisempaan bensiiniin. Nyt kun diesel on bensiiniä kalliimpaa, olen kanssasi samaa mieltä siitä, ettei käyttövoimavero perustu enää mihinkään.


Miten aiot kehittää maaseudun PK-yritysten toimintaa tulevalla vaalikaudella? – Toni

PK-yritykset ovat Suomen talouden ja työllisyyden selkäranka, olivatpa ne sitten maaseuduilla tai kaupungeissa.

PK-yritysten säätelyä tulisi helpottaa, esim. työllistämisen osalta. Tällä hetkellä työvoiman palkkaaminen on liian kallista ja raskasta.

Viron yritysverotuksen malli voisi olla kokeilunarvoinen myös Suomessa. Sen mukaisesti yritystä verotetaan vaan yrityksestä pois nostetuista varoista, mikä kannustaisi kehitykseen ja investointeihin.

Minä olen sitä mieltä että mikä ihmeen ongelma on siinä on jos Suomi luovuttaisi vaikkapa 10 panssaria ja 10 Hornettia Ukrainaan. Onko Suomen puolustuksen selkäranka niin tarkkaan arvioitu että tuo määrä tehokkaiden sotakoneiden luovuttamista katkaisee Suomen puolustuksen selkärangan,-onpa hilkulla, minä en usko tähän satuun..!?

Jos Ukraina käy sotaa koko Euroopan ja Suomenkin puolesta,-ainakin narratiivin mukaan, eikö niitä aseita pitäisi käyttää siellä missä niitä tarvitaan nyt juuri. Jos Suomen,-vaikkapa Naton jäsenenä, ja venäjän välit kriisiytyvät sodaksi, ei Suomi voisi sitten vaatia apuja muualta koska venäjähän voi hyökätä muuallekkin. Siinäpä Pulma..!

Simo J.

Kyllä jokaiselle lentokoneelle on paikkansa Suomen puolustussuunnitelmassa. Rajallisella kalustolla pelaamisessa osa on aina huollossa, osa käytössä ja osa reservissä. On huomioitava, että taisteluissa osa myös saattaa tuhoutua.

Jos tuosta rajallisesta joukosta otetaan pois, niin se muuttaa niiden käytöstä tehtyjä puolustussuunnitelmia. Panssarit ja hävittäjät ovat Suomen puolustuksessa aivan keskeisiä elementtejä.

On totta, että Ukraina käy sotaa Euroopan ja Suomenkin puolesta. Kun Venäjällä on kädet täynnä Ukrainassa, se ei samalla pysty katselemaan Baltiaan ja Pohjoismaihin päin. Kannatan tähän mennessä annettua aseapua.


Mitä mieltä olet metsästyksestä? – Kaisa

Suhtaudun positiivisesti metsästykseen. Olin nuorempana aktiivinen metsästäjä, metsästin pääasiassa kanalintuja.

Metsästäjillä on tärkeä rooli Suomen villieläinkantojen sääntelyssä. 

Asun ja olen yrittäjänä Forssan talousalueella. Haluaisin tietää mielipiteenne Forssan alueen kehittämisestä. Mielestäni valtatie 2:n ja 10:n risteys on jäänyt perään ja vähemmälle huomiolle jo pitemmän aikaan. Me Forssalaiset yrittäjät haluamme vaihtoehdon paikalliselle ehdokkaalle Perussuomalaisista, mutta paikallisuus painaa vaakakupissa paljon. Miten voitte auttaa alueemme infran ym. perusasioiden parantamiseen, jotta voimme säilyttää ja lisätä yritysten kiinnostusta investoida talousalueellemme? – Kari L.

Paikallisella ehdokkaalla on todennäköisesti paras edellytys arvioida juuri tietyn alueen tarpeita, toki tiehankkeet päätetään valtakunnallisella tasolla. Liikenneverkon kehittämisellä on suuri vaikutus siihen, miten alue lähtee kehittymään.

Hämeen vaalipiiristä ponnistavaan ehdokkaan tehtävä tullessaan valituksi on ajaa koko Hämeen etua. Jos tulen valituksi, haluaisin kuulla alueellisista tarpeista ja vaikuttaa valtakunnan päätöksentekoon siten, että se parhaiten palvelee alueen asukkaita ja yrityksiä.