TIEDOTE 6.4.2018

Julkaisuvapaa heti

 

Edustaja Ronkainen (ps.) huolissaan vakuutusyhtiöiden oikeudesta määrätä hoitopaikka

Vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamista lakialoitteella esittänyt perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen on huolissaan sote-uudistuksen yhteydessä puhutusta valinnanvapaudesta ja vakuutusyhtiöiden oikeudesta määrätä vahingoittuneen hoitopaikka. Helsingin Sanomien tämänpäiväisessä artikkelissa maailmantähtiä leikkaava urheiluortopedi Lasse Lempainen kertoi kuinka vakuutusyhtiöt kaventavat potilaiden valinnanvapautta.

”Valinnanvapautta perustellaan potilaan nopealla hoitoon pääsyllä sekä kilpailulla ja laadun parantamisella. Miksi valinnanvapaus ei koskisi vakuutusrahoitteista toimintaa, vaikka luulisi laadun ja hoitoon pääsyn parantuvan siinäkin kilpailun myötä”, Ronkainen ihmettelee.

Vakuutusyhtiöiden oikeudesta määritellä vahingoittuneen hoitopaikka säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain 42 §:ssä sekä liikennevakuutuslain 57 §:ssä. Edustaja Ronkainen esittää, että sote-uudistuksessa nämä pykälät tulisi poistaa valinnanvapauden mahdollistamiseksi lakisääteisissä vakuutuksissa.

”Potilaan edun tulee olla keskiössä. Potilaan pitää saada päättää siitä, kuka hänen lääkärinsä on ja saamaan juuri oman hoitonsa kannalta parasta mahdollista asiantuntijuutta”, Ronkainen sanoo.

Ronkainen näkee, että vakuutusyhtiöiden mahdollisuudessa rajoittaa potilaiden valinnanvapautta piilee riskejä. Yhtenä esimerkkinä hän nostaa viime aikoina julkisuudessakin puhuttaneen neurologisen kuntoutuskeskus-Validian tapauksen.

”Vakuutusyhtiöiden aggressiivisella arvostelulla ja potilaiden hoitoonohjauksella muualle Validia saatiin kaadettua vakuutusyhtiöiden näppeihin. Valtava kokemus ja asiantuntemus neurologisesta kuntoutuksesta menetettiin irtisanomisten ja –sanoutumisten myötä.  Kärsijöinä olivat ensi sijassa potilaat”, Ronkainen toteaa.

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Jari Ronkainen, p: 09 432 3141, jari.ronkainen@eduskunta.fi