Suomen Palomiesliitto SPAL on tiedottanut 16.1.2018 ajavansa yhteistyössä Suomen ensihoitoliiton kanssa muutosta rikoslakiin, joka paremmin huomioisi ensihoidon työturvallisuuden. Ensihoidon henkilöstöön kohdistuu yhä useammin väkivaltaa tai sen uhkaa, mutta ensihoitajien asema rikoslaissa on eri kuin julkista valtaa käyttävillä virkamiehillä. Perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen asianomaisen ministerin vastattavaksi SPAL:n tiedotteen aiheuttaman huolen vuoksi.

”Ensihoitajiin kohdistuvan väkivallan määrä on kasvussa. Suomen oikeusjärjestelmässä on kuitenkin linjattu, ettei ensihoitotehtävissä käytetä julkista valtaa. Tämän takia tekijät tuomitaan pahoinpitelystä eikä vakavammasta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Tämä on mielestäni väärin”, Ronkainen toteaa.

Ronkainen kysyy kirjallisessa kysymyksessään, onko hallitus harkinnut ensihoitajille samanlaista oikeudellisesta asemaa rikoslaissa kuin virkamiehillä nyt on.

”Hallitusta tulee herätellä tilanteeseen. Väkivalta ensihoitajia kohtaan ei ole hyväksyttävää missään muodossa ja lakimuutoksella lähetettäisiin yhteiskunnalle voimakas viesti siitä, että auttajien ja pelastajien asema on erityisen turvattu”, Ronkainen sanoo.

 

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Jari Ronkainen, p: 09 432 3141, jari.ronkainen@eduskunta.fi