Jari Ronkainen

Hanko—Hyvinkää-radan sähköistäminen on Liikenneviraston pitkään ja hartaasti suunnittelema hanke, joka on pysynyt keskusteluissa sen merkittävien taloushyötyjen lisäksi etenkin vartioimattomien tasoristeysten aiheuttamien turvallisuushuolien vuoksi. Rataosuudella kulkee pääosin tavaraliikennettä mutta myös henkilöliikennettä kiskobussien muodossa. Tärkeimmät yhteydet kulkevat Vuosaaren ja Hangon satamiin, Kirkniemen paperitehtaalle sekä Hämeenlinnan ja Lappohjan terästehtaille. Radalla kuljetetaankin niin raakapuuta, sellua ja valmiita paperituotteita kuin raakaterästä ja pitkälle jalostettuja metallivalmisteitakin. Suuri osa valmiista tavarasta menee vientiin maailman markkinoille.

Rataosuuden sähköistäminen löisi monta kärpästä yhdellä iskulla. Elinkeinoelämän tarpeisiin vastattaisiin nopeammilla ja kustannustehokkaammilla kuljetuksilla, turvallisuus parantuisi vaarallisten tasoristeysten poistuessa ja raideliikenteen päästöt vähenisivät merkittävästi uuden kaluston myötä. Lisäksi osa Hanko—Mäntsälä-valtatien kuljetuksista voitaisiin siirtää raiteille, joka edelleen parantaisi turvallisuus- ja ympäristöolosuhteita. Sähköistäminen mahdollistaisi myös laajemman henkilöliikenteen valtakunnallisessa rataverkossa, mm. suoran yhteyden Hangosta Helsinkiin. Radasta tulisikin merkittävä yhteys Eurooppaan niin ihmisille kuin tavarallekin.

Tämän pohjalta tein asiasta kirjallisen kysymyksen liikenneministeri Anne Bernerille. Aiemmin tehtyihin kirjallisiin kysymyksiin on hallituksen suhtautuminen ollut tyrmäävää, mutta nyt hankkeelle on tulkittavissa orastavaa vihreä valoa. Ministerin vastauksen perusteella Hyvinkää—Hanko-radan sähköistyksen ratasuunnitelman päivitys on valmistumassa hallinnolliseen käsittelyyn. Ratasuunnitelman valmistuminen luo mahdollisuuden hankkeen toteuttamisen käynnistämiselle siinä missä aiemmin hanke on jäänyt suunnitelman tasolle.

Hankkeen toteutuksesta ei vielä ole päätöstä, mutta laaja valmistelu, vankat perusteet ja nyt ministerin aiempaa suopeampi vastaus näyttäytyvät hankkeelle valona pitkän pimeän tunnelin päässä. Oppositiosta vaikuttaminen ei ole helppoa, mutta yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden tukena oleminen saattaa olla juuri se vipuvarsi, jota hallitus tarvitsee ryhtyäkseen toimiin.

 

Jari Ronkainen

Helsingissä 27.2.2018