Jari Ronkainen”Missä EU, siellä ongelma” on ollut perussuomalaisten yleinen toteamus, joka on tavallisesti pitänyt paikkansa! Ongelmien luomisen sijasta EU on nyt kerrankin ratkaisemassa erästä polttavaa ongelmaa. EU on nimittäin solminut PCA-yhteistyösopimuksen Irakin kanssa, joka sisältää velvoitteen vastaanottaa toisen osapuolen alueella laittomasti oleskelevia henkilöitä. Tuore sopimus helpottaa ja mahdollistaa laajamittaisten ja järjestelmällisten pakkopalautusten käynnistämisen Irakiin tänä vuonna

Nykyinen järjestelmä ei ole mahtunut minun eikä monen muunkaan oikeustajuun. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet irakilaiset ovat voineet jäädä laittomasti Suomeen oleskelemaan, sillä Irak ei ole suostunut vastaanottamaan vastentahtoisesti palaavia kansalaisiaan. Turvapaikkapäätöksillä ei ole siis käytännössä ollut mitään väliä, sillä hakija on jäänyt joka tapauksessa Suomeen. Uusi sopimus on omiaan palauttamaan kansalaisten luottamusta turvapaikanhakujärjestelmään. Vastaisuudessa aiheettomasti tai paremman elintason perässä turvapaikkaa hakevat irakilaiset saadaan lähetettyä kotimaahansa.

Ongelma on vakava ja ratkaisu tulee kreivin aikaan, sillä vastaanottokeskusten kirjoilla on 1800 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta, joiden maasta poistamisesta on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös. Näistä valtaosa eli noin 1300 on irakilaisia. Tilanne uhkaa myös pahentua, sillä hallinto-oikeudet ovat ruuhkautuneet turvapaikkapäätöksistä tehdyistä valituksista. Koska suurin osa valituksista tullaan hylkäämään, seurauksena voi olla se, että laittomasti maassa olevien määrä kasvaa hälyttävästi. Rikollisuuden ja radikalisoitumisen uhka näiden kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden joukossa on merkittävä.

Palauttamisten onnistumisen kannalta on tärkeää, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotka eivät suostu vapaaehtoiseen paluuseen otetaan järjestelmällisesti säilöön odottamaan palautusta. Tätä perussuomalaiset ovat esittäneet useaan otteeseen. Muutoin uhkana on, että he painuvat maan alle ja katoavat viranomaisilta muodostaen entistäkin vakavamman turvallisuusuhan. Vuodesta 2015 lähtien tällaisia vastaanottokeskuksista kadonneita turvapaikanhakijoita on yli 5000. Heidän olinpaikkaansa ei tiedetä. He ovat voineet jäädä Suomeen paperittomina, poistua muihin EU-maihin tai palata kotimaihinsa omatoimisesti. Tällaisten henkilöiden säilöönotto olisi mahdollista jo olemassa olevan lainsäädäntömme puitteissa.

EU:n solmima sopimus merkitsee Suomelle tärkeää askelta kohti toimivampaa turvapaikkajärjestelmää. Pohjoismaissa ja muuallakin Euroopassa lainsäädännön henki on liikkumassa kohti tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Joskus sokea kanakin löytää jyvän, mutta kiitos on annettava sinne, minne se kuuluu. EU onnistui siinä, missä hallituksen yli tuhat virkapäivää eivät riittäneet kahdenvälisen sopimuksen solmimiseksi Irakin kanssa, ulkoministerin suurista lupauksista huolimatta.

Jari Ronkainen

 

(Kolumni julkaistu Itä-Häme-lehdessä 6.3.2018)