Eduskunnan puhemiehelle

Helmikuussa 16-vuotias poika nimitettiin vuoden homoksi QX Gay Gaalassa Helsingin Savoy-teatterissa. Kyseessä oli yksityinen iltatilaisuus, jossa tarjottiin alkoholia. Tittelin luovutti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola. Ehdokkuuden perusteena oli se, että poika oli julkaissut YouTube-kanavallaan videon, jossa oli avoimesti kertonut homoseksuaalisuudestaan.

Erilaiset lastensuojelutahot ovat lausuneet lapsen seksuaalisuudesta seuraavaa:
Väestöliiton mukaan ”Tärkein lapsen seksuaalinen oikeus on saada kehittyä omassa tahdissa ja häiritsemättä, tuettuna ja suojattuna omanlaiseen seksuaalisuuteen.” Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan ”Vanhemman vastuulla on, että nuoren seksuaalinen kehitys saa edetä normaalisti ja turvallisesti, ahdistelijoilta ja pahoilta hämmentäviltä kokemuksilta suojattuna.”

Lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren mukaan “Hyvä seksuaaliterveyden perusta luodaan lapsuudessa, jolloin rakentuvat itsetunto, kehonkuva sekä asenteet itsensä suojaamiseen ja arvostamiseen. Siksi lapset ja nuoret tarvitsevat seksuaalisuudelleen tukea ja suojaa. Lasten ja nuorten oikeus kasvurauhaan ja koskemattomuuteen on kerrottava heille myös seksuaalisuuden alueella.”

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole yhdenmukaista kantaa erilaisten seksuaalisuuden muotojen hyväksymisessä, vaan kirkon sisältä löytyy mm. homoseksuaalisuuteen kriittisesti suhtautuvia tahoja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko soveliasta nimittää alaikäinen vuoden homoksi aikuisten järjestämässä julkisessa ja median seuraamassa iltatilaisuudessa? Toteutuuko lapsen seksuaalisen kasvun vaatima suoja ja turva, mikäli hänet altistetaan kuvatun laiselle julkisuudelle? Minkälaisen viestin valtiokirkon ristiriitainen suhtautuminen seksuaalisuuteen lähettää nuorille ja lapsille?

Helsingissä 15.2.2017
Jari Ronkainen /ps