Eduskunnan puhemiehelle

Arviolta 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu päivittäin sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamille terveyshaitoille. Osa altistuneista saa oireita ja osalle puhkeaa sairauksia, mutta sisäilmasta sairastuneiden tarkkaa määrää ei tiedetä. Ulkomailla tehtyjen tutkimusten perusteella eri asiantuntijajärjestöt ovat arvioineet, että Suomessa saattaa olla kymmeniä tuhansia sisäilmasta sairastuneita, joiden työkyky on alentunut tai edellytykset opiskeluun ovat vaikeutuneet. Sairastuneiden oireiden kirjo on laaja ja sisältää muutakin kuin hengitystie- ja allergiasairauksia, mm. väsymystä, huimausta, muistihäiriöitä, kuumeilua, verenvuotoa sekä lihas- ja nivelkipuja.

Sisäilmasta sairastuneiden paras tapa paranemisen edistämiselle on vähentää tai välttää sairautta aiheuttavalle tekijälle altistumista. Sosiaaliturva ei kuitenkaan huomioi sisäilmasta sairastuneiden erityistarpeita tai kustannuksia, kuten tarvetta puhtaaseen asumistilaan. Laki (Perustuslain 19§) velvoittaa valtiota ja kuntia huolehtimaan yksilön tarpeista siten, että oikeus ihmisarvoiseen elämään toteutuu. Sosiaalihuoltolain (23§) mukaan tulee asumispalveluja järjestää henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Sisäilmasta sairastuneiden akuuttitilanteen hoitaminen on kuitenkin ollut puutteellista.

Kunnilla ei ole ollut osoittaa tarvittavissa määrin hätämajoitusta, sisäilmaesteetöntä asuntoa tai muuta akuuttivaiheen apua, mikä on johtanut pahimmillaan sisäilmasta sairastuneiden kodittomuuteen. Tiedon, kokemuksen ja toimintaohjeiden puute ovat aiheuttaneet sen, että viranomaisapua ei ole kattavasti saatavilla. Myöskään vapaaehtoisjärjestöt eivät ole valmiita sisäilmasta sairastuneiden akuuttivaiheen auttamiseen. Esimerkiksi SPR on varautunut turvapaikanhakijoiden telttamajoitukseen ja Suomen katastrofisuunnitelmiin on kuulunut jo 15 vuoden ajan valmius majoittaa 10 000 ihmistä, mutta sisäilmasta sairastuneille hätämajoitusta ei ole saatavissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä toimenpiteillä hallitus varmistaa, että sisäilmasta sairastuneet saavat asianmukaista ja lait täyttävää apua akuuttitilanteessa?

Helsingissä 30.1.2018
Jari Ronkainen /ps