Eduskunnan puhemiehelle

Turvapaikanhakijoiden määrän odotetaan kasvavan edellisistä vuosista. Tänä vuonna on saapunut 29.9.2015 mennessä yli 17 000 turvapaikanhakijaa. Tämä poikkeaa merkittävästi edellisistä vuosista, sillä aiemmin turvapaikanhakijoita on ollut keskimäärin 3 500 vuodessa. On täysin selvää, että määrä kasvaa vielä entisestään.

Kunnat ovat etsineet soveltuvia tiloja vastaanottokeskuksille. Vapaita tiloja ei ole, vaan lähes kaikilla vastaanottotoimintaan jo otetuilla tiloilla on myös olemassa oleva käyttötarkoitus ja selkeä tarve. Tämä ei ole kansantalouden ja kuntalaisten kannalta tehokasta tilojen käyttöä, ja on myös kyseenalaista, onko kustannustehokkuuden kannalta järkevää sijoittaa turvapaikanhakijoita ympäri Suomea. Tästä huolimatta sisäministeriö on varmuudeksi valmistellut pakkoasetuksen, jotta turvapaikanhakijoille saadaan tarvittava määrä vastaanottokeskuksia.

Useissa Euroopan maissa turvapaikanhakijoiden majoitukseen käytetään teltta- ja parakkikyliä. Niiden on todettu olevan nopea ja ennen kaikkea tehokas ratkaisu tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi eikä soveltuvia tarvittavan isoja tyhjiä tiloja ole tarjolla. Koska vastaavista toimitavasta on jo kokemuksia muualla, niin ne tuskin rikkoisivat kansainvälisiä sopimuksia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo tehostaa turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa, jotta kustannustehokkuus paranisi ja 
aikooko hallitus selvittää tai hyödyntää parakki- tai muuta vastaavaa yhtä tehokasta ratkaisua turvapaikanhakijoiden majoitukseen? 

Helsingissä 30.9.2015
Jari Ronkainen /ps