Eduskunnan puhemiehelle

Yle uutisoi 2.7.2017, kuinka vakuutusyhtiöt ovat syyttäneet Validia-kuntoutuslaitoksen lääkäreitä vääristä aivovammadiagnooseista. Invalidiliiton omistaman neurologisen kuntoutuslaitos Validian organisaatio muuttui siten, että laitoksen johtoon tuli henkilöitä ilman lääkäritaustaa. Henkilökunnan palautteen mukaan heidän tekemäänsä työtä arvosteltiin ja johdon toimintatapa muuttui sanelupolitiikaksi, jolla jopa rajoitettiin terveydenhuollon ammattilaisten vastuulla olevaa työtä, kuten diagnosointia ja toimintakyvyn arviointia. Työntekijöille oli myös syntynyt vaikutelma siitä, että Validian toimintaa ohjailtiin talon ulkopuolelta. Valtaosa kokeneesta henkilökunnasta, etenkin lääkärit, irtisanoutuivat tai irtisanottiin ja valtava neurologisen kuntoutuksen osaaminen menetettiin.

Validian toimintaa on äänekkäästi arvostellut Suomen Vakuutuslääkärit ry:n puheenjohtaja Janne Leinonen. Leinonen on myös valtion työntekijöitä vakuuttavan Valtiokonttorin ylilääkäri sekä liikennevahinkolautakunnan jäsen, joka antaa lausuntoja liikennevakuutuksen korvauskiistoissa. Validiassa kuntoutetaan mm. liikenneonnettomuuksissa vammautuneita, jotka ovat lakisääteisen liikennevakuutuksen piirissä. Lisäksi Leinosen esimies Valtiokonttorissa on pääjohtaja Timo Laitinen, joka on Validia Kuntoutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja ollut ennen vakuutusyhtiö Pohjolan johtotehtävissä.

Vakuutusyhtiöiden edustajat ja heitä lähellä olevat tahot ovat syyttäneet Validian henkilökunnan masinoineen yhdessä lakitoimistojen kanssa siten, että potilaat veisivät korvauskiistoja oikeuteen, väittäen tätä ”aivovammabisnekseksi”. Kiistassa on kyse rahasta, sillä Validian kalliiden ja pitkien kuntoutusjaksojen suurin maksaja julkisen terveydenhuollon ohella ovat vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiöiden kyky vaikuttaa hoitoa antavien toimipisteiden toimintaan potilaiden kannalta epäedullisesti on huolestuttavaa ja kyseenalaista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten potilaiden oikeusturva varmistetaan tilanteissa, joissa henkilön on mahdollista olla kaksois- tai jopa moninkertaisessa roolissa vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärinä päättämässä vakuutuskorvausten lääketieteellisistä korvausperusteista, vakuutuslautakunnissa antamassa  lausuntoja  korvauskiistoissa sekä kytköksissä  yksityisiin  hoitopalveluja tarjoaviin tahoihin?

Helsingissä 17.7.2017
Jari Ronkainen /ps