Sisäministeri Kai Mykkänen on tänään ilmoittanut, että Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajataustaisia poliiseja. Siitä olen samaa mieltä, että Suomeen tarvitaan lisää poliiseja. En kuitenkaan jaa samaa huolta poliisien etnisyydestä kuin ministeri Mykkänen.

On totta, että maahanmuuttajataustaiset poliisit helpottaisivat asiointia saman taustan jakavien vähemmistöjen kanssa. Ihmettelen kuitenkin sitä, miksi asiaan pitää erikseen puuttua. Väestöpohja erilaistuu Suomessa muuttoliikkeen mukana. Eikö tästä vääjäämättä seuraa, että tulevaisuudessa hakijoita on erilaisista taustoista? Ja mitä tulee luottamukseen poliisia kohtaan, eikö tämä ole enemmän kiinni tulijoiden kotoutumisesta kuin poliisin muuttumisesta tulijoiden näköisiksi?

Minun puolestani eri etnisen taustan omaavat henkilöt ovat tervetulleita hakemaan ensin poliisikouluun ja sitten poliisivirkoihin. Ketään ei kuitenkaan tule kohdella eri tavalla taustasta riippuen, vaan kaikille tulee olla samat vaatimukset. Poliisiksi hakevilla on mm. tiukat kielivaatimukset, mitkä saattavat karsia maahanmuuttajataustaisia hakijoita. Poliisikoulun aloituspaikkoja on vaikea täyttää suomalaisillakaan virkamiesruotsin vaatimuksen takia. Ratkaisu ei kuitenkaan voi olla se, että kielivaatimuksia helpotetaan maahanmuuttajataustaisten kohdalla.

Jos kynnystä todella halutaan madaltaa, tulisi virkamiesruotsin vaatimus poistaa kaikilta. Olen tätä esittänyt aiemminkin. Samalla harkinnan arvoista olisi, voisiko ruotsin mahdollisesti korvata englannin kielellä, jota tarvitaan kuitenkin paljon yleisemmin poliisin ammatissa.

 

Jari Ronkainen

Helsingissä 26.10.2018