Tein kesäkuussa aloitteen rikoslain muuttamiseksi siten, että ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta tuomittaisiin yhtä ankarasti kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisestakin. Lähtökohta lakialoitteelleni on jatkuvasti ensihoitajia kohtaan lisääntynyt väkivallan uhka ja aloitteella on kaksi pyrkimystä. Ensinnäkin rangaistusasteikon korotuksella olisi ennalta ehkäisevä vaikutus, sillä se nostaisi kynnystä käydä ensihoitajien kimppuun. Toiseksi se antaisi selkeän viestin siitä, että ensihoitajiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti ja osaltaan nostaisi ammattikunnan arvostusta enemmän sille tasolle, jolle se kuuluu. Periaatteessa on aivan yhtä rangaistavaa hyökätä ensihoitajan kuin poliisinkin kimppuun.

Heinäkuussa sosiaali- ja terveysministeriö lähetti lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi. Hallituksen luonnoksessa lakialoitteessani esittämä ajatus on käännetty täysin päälaelleen. Osa poliisin tehtävistä ja virkavastuusta siirrettäisiin ensihoitajille, mutta ilman virkamiehelle kuuluvaa lainsuojaa! Lakiluonnoksessa ensihoitajille suunnitellaan rajoitustoimenpiteitä potilaita kohtaan, jotka käytännössä tulisivat olemaan täysin toinen juttu kuin ministeriön paperilla. Erityisen moitittavaa on lisäksi se, että alun perin ministeriö ei pyytänyt lausuntoa ensihoitajilta, joiden tehtäviin lakimuutos tulisi perinpohjaisesti vaikuttamaan. Sittemmin ministeriö on jatkanut vastausaikaa 16.9. asti ja lausunnon voi tehdä ilman ministeriön pyyntöäkin.

On selvää, että ensihoidon kohtaamien asiakkaiden rajoittamistoimenpiteet tulevat johtamaan siihen, että väkivalta ensihoitajia kohtaan lisääntyy. Ratkaisu ei olekaan siirtää resurssipulasta kärsivän poliisin tehtäviä ja toimintavaltaa ensihoidolle, vaan lisätä poliiseja. Hoitajien tulee ensisijaisesti keskittyä siihen tehtävään, johon heidät on koulutettukin eli potilaiden välittömään auttamiseen. Tämän tehtävän suorittamiseen ensihoitajat tarvitsevat kuitenkin sellaisen lakien ja resurssien tarjoaman suojan, jonka kanssa ministeriön kaavailemat muutokset ovat täydessä ristiriidassa.

 

Jari Ronkainen

Helsingissä 12.9.2018