Toimenpidealoite sähkön siirtomaksuista ja siirtohinnan kertakorotusten kohtuullisuudesta

Eduskunnalle Aloitteessa ehdotetaan, että valtioneuvoston sähkömarkkinoista annetun asetuksen (65/2009)  5 §:ää muutetaan siten, että sähköverkon siirtohinnan kertakorotuksen suuruudelle muodostuisi määritetty kohtuulliseksi...

Lue lisää