TIEDOTE 24.5.2018

Julkaisuvapaa heti

 

Edustaja Ronkaisen (ps.) lakialoite: ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta kovemmat rangaistukset!

Perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen jätti tänään lakialoitteen, jossa esitetään kovempia rangaistuksia ensihoitotehtäviä suorittaviin henkilöihin kohdistuvasta väkivallasta. Ensihoitajat ovat joutuneet kohtaamaan väkivaltaa työssään yhä useammin. Suomen Ensihoitoalan Liiton tekemässä kyselyssä yli 90 % vastaajista koki työssään uhka- ja väkivaltatilanteita.

”Ensihoitajien työvaate ei enää suojaa päälle käymiseltä, pikemminkin tilanne on päinvastainen!”, Ronkainen toteaa.

Rikoslaissa säädetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Ensihoito on julkista tehtävää, mutta ensihoitajia ei rinnasteta virkamiehiin. Tulkinta on sama, vaikka ensihoitajana toimisi pelastuslaitoksen viranhaltija. Ensihoitajiin kohdistuva väkivalta tuomitaan pahoinpitelynä ja johtaa usein sakkorangaistuksiin.

”Työn arvostuksen ja väkivallan ennaltaehkäisemisen kannalta olisi tärkeää, että ensihoitajat saataisiin samalle viivalle kuin poliisit mitä tulee rangaistusten tasoon. Ensihoitajan pahoinpitelystä tulisi lähtökohtaisesti tuomita vankeutta”, sanoo Ronkainen.

Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Palomiesliitto SPAL ja Tehy ovat vaatineet esitetyn kaltaista muutosta rikoslakiin. Edustaja Ronkainen on aloittanut allekirjoitusten keräämisen lakialoitteeseensa. Lakialoitteella on paremmat menestymisen mahdollisuudet, mikäli se kerää yli sadan kansanedustajan allekirjoituksen.

”Tammikuussa tekemääni kirjalliseen kysymykseen saadun vastauksen perusteella oikeusministeri ei ole tarttumassa asiaan. Siksi päädyin tekemään lakialoitteen ja toivon, että kaikki kansanedustajat ovat valmiita antamaan viestin siitä, että väkivaltaa ensihoitajia kohtaan ei hyväksytä missään muodossa”, Ronkainen kertoo.

 

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Jari Ronkainen, p: 09 432 3141, jari.ronkainen@eduskunta.fi