Tiedote 15.3.2022

Perussuomalaisten kansanedustajat Leena Meri ja Jari Ronkainen ovat tehneet kirjallisen kysymyksen ampumaratojen riittävyydestä. Ampumaratojen määrä on vähentynyt rajusti viime vuosikymmenien aikana, sillä vielä 2000- luvun vaihteessa ratoja oli noin 2000, kun tänä päivänä niitä on jäljellä noin 650. Ampumaratoja on suljettu muun muassa ympäristönsuojelun ja meluhaittojen vuoksi, kun ratojen lähettyville on rakennettu eikä ampumaradalle ole osoitettu uutta aluetta.

–  Haluamme että ampumaradan perustamiseen ja ylläpitoon liittyvää byrokratiaa selkeytetään, jotta ampumaharrastusta ei estäisi kohtuuttomat selvitysvaatimukset. Ampumaradan ylläpitäjälle voidaan asettaa ehdoksi esimerkiksi äänivallin rakentaminen, vaikka rata olisi kaukana asuinalueesta. Kustannuksia aiheutuu myös maaperä- ja pohjavesitutkimuksista, joita luvan saaminen edellyttää. On huomattava, että suurin osa ampumaradoista pyörii vapaaehtois- ja talkootyön pohjalta, joten viranomaisen ei tule säätää ainuttakaan perusteetonta rasitetta toiminnan harjoittajien haitaksi, Meri ja Ronkainen kertovat.

Byrokratian selkeyttämisen lisäksi kansanedustajat haluavat hallituksilta toimia, jotta ampumaratojen ylläpitoon ja rakentamiseen myönnetään riittävästi rahoitusta. Laaja ja toimiva ampumarataverkosto palvelee metsästäjiä, ampumaharrastajia, reserviläisiä ja viranomaisia. Siten määrärahojen lisääminen palvelisi niin viranomais- kuin myös harrastustoimintaa.

– Suomalaiset ovat viime aikojen tapahtumien jälkeen entistä kiinnostuneempia vapaaehtoiseen maanpuolustus – ja turvallisuuskoulutukseen osallistumisesta. Tämä näkyy esimerkiksi MPK:n kurssitarjonnassa, kurssit täyttyvät ennätystahdilla. MPK järjestää ampumakoulutusta niin reserviläisille kuin myös aiheesta kiinnostuneille aloittelijoille, naisten kursseille ilmoittautuneita on jonoksi saakka. Joten nyt olisi eduskunnan tehtävä turvata riittävät resurssit, jotta kaikki maanpuolustuksesta kiinnostuneet pääsevät mukaan kursseille, eikä ampumapaikkojen vähäisyys rajoita kurssien kehittämistä tulevaisuudessa, Meri miettii.

– Maanpuolustustoiminnan ja viranomaisten lisäksi ampumaratoja käyttää 300 000 metsästäjää ja tuhannet ampumaharrastajat. Siten yhteiskunnallisten tavoitteiden lisäksi edistettäisiin tuhansien ihmisten harrastusmahdollisuuksia, senkään arvoa ei sovi väheksyä, Ronkainen painottaa.

Lisätiedot:

Leena Meri, p. 09 432 3165

Jari Ronkainen, p. 09 432 3141