Puolustusvaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat Mika Raatikainen ja Jari Ronkainen sekä hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola jättivät tänään toimenpidealoitteen turvallisuusviranomaisten kuten puolustusvoimien, poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen tilakustannusten hillitsemiseksi.

Valtion kiinteistömassaa hallinnoi Senaatti-kiinteistöt, jonka alaisuudessa hallinnonalat joutuvat varautumaan tuntuviin lisämaksuihin lähivuosina. Esimerkiksi sotilaallisen maanpuolustuksen budjetista tilakulut vievät tällä hetkellä jo 10,8 prosenttia. Poliisin toimitilakustannusten arvioidaan nousevan yli 6,5 miljoona euroa ensi vuonna ja puolustushallinnon tilakulujen 20 miljoonalla eurolla vuoteen 2022 mennessä.

”Suuret kiinteistömenot heikentävät turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiä eikä ole oikein, että turvallisuustoimijat joutuvat rahoittamaan pääomavuokrien voimakasta kustannuskehitystä supistamalla omaa ydintoimintaansa”, Raatikainen huomauttaa

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien turvallisuusviranomaisten kiinteistöjen pääoman tuottovaatimuksen laskemiseksi 0 prosenttiin sekä pääomavuokratason määrittämiseksi kustannusperusteisesti todellisten investointien mukaiselle tasolle.

”Senaatti-kiinteistöjen tehtävä on tuottaa palveluita, ei voittoa turvallisuutemme kannalta elintärkeiden toimijoiden kustannuksella,” sanoo Eerola.

Tämän lisäksi aloitteessa ehdotetaan myös, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että käyttäjät pystyisivät irtisanomaan käyttämiensä tilojen vuokrasopimukset kohtuullisessa ajassa ja luopumaan tarpeettomaksi jääneistä tiloista ilman normaalista vuokrasopimuksesta poikkeavia kustannuksia.

”Viranomaisten pitää itse pystyä päättämään kiinteistöjen käyttötarpeesta. Mitä tolkkua siinä on, että turvallisuuden määrärahoista osa menee turhiin seiniin, kun Senaatti-kiinteistöt ei ole hyväksynyt rakennusten irtisanomisia”, kysyy Ronkainen.

 

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Mika Raatikainen, p: 09 432 3042, mika.raatikainen@eduskunta.fi

Kansanedustaja Jari Ronkainen, p: 09 432 3141, jari.ronkainen@eduskunta.fi

Kansanedustaja Juho Eerola, p: 09 432 3013, juho.eerola@eduskunta.fi