Perussuomalaiset-puolueen järjestämässä Työmiehen tuumaustunnissa käsiteltiin tänään home- ja kostevauriosairauksia. Vakuutusyhtiöitä ja –lääkäreitä koskevan lakialoitteen tehnyt perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen järkyttyi altistusten määrästä ja sairastuneiden heikosta yhteiskunnallisesta asemasta.

”Jos noin 800 000 suomalaista altistuu homeille ja kosteusvaurioille päivittäin, niin voidaan jo puhua todella laajasta ilmiöstä. Tähän puuttuminen olisi tärkeää ei ainoastaan kansantaloudellisista ja –terveydellisistä syistä mutta myös inhimillisistä syistä ”, Ronkainen toteaa.

Tuumaustunnilla kuultiin infektioyksikön ylilääkärin virasta eläkkeelle jääneen professori Ville Valtosen alustus home-, kosteusvaurio- ja muista ympäristöyliherkkyyssairauksista. Yhtenä huomiona professori kertoi, kuinka Kela ja vakuutusyhtiöt eivät hyväksy ympäristöyliherkkyyksiä työkyvyttömyyden syyksi.

”Se, että työkyvyttömät jäävät diagnoosinumeron takia vaille sosiaaliturvaa on täysin kestämätöntä.”, Ronkainen sanoo.

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkärin ja työpaikallaan sairastuneen dosentti Tamara Tuumisen mielestä lääkärien koulutuksissa ja käypä hoito –suosituksissa on taustalla vakuutusyhtiöiden intressi.

”Aina kun terveydenhuollon ongelmia penkoo, paljastuu taustalta vakuutusyhtiöt ja lääkäreiden kytkökset. Näistä on päästävä eroon!”, Ronkainen jyrähtää.

Erityisesti edustaja Ronkaiseen vetosi kätilö Annika Rönnbergin kuvaus Kätilöopiston sisäilmasta sairastuneen henkilöstön taistelusta omien oikeuksien puolesta. Ronkainen kertoo lisäksi saaneensa runsaasti yhteydenottoja koskien sairastuneiden asemaa.

”Olen saanut paljon viestejä. Sisäilmasairastuneiden oikeusturva toteutuu Suomessa heikosti. Apu akuuttivaiheessa on myös olematonta ja ihmiset jäävät liikaa oman onnensa nojaan. Ryhdyn valmistelemaan kirjallista kysymystä asianomaiselle ministerille koskien näitä ongelmia”, Ronkainen kertoo.

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Jari Ronkainen, p: 09 432 3141, jari.ronkainen@eduskunta.fi

 

(Tuumaustunnin tallenne julkaistaan Suomen Uutisten sivulla.)