Eduskunnalle

Suomi on sitoutunut Ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen eduskunnan 25.11.2011 tekemällä päätöksellä. Suomi on alueeltaan suuri ja väkimäärältään pieni sotilasliittoon kuulumaton maa, jolle jalkaväkimiinat olisivat merkittävä osa uskottavaa koko maan puolustusta.

Ottawan sopimus heikentää oleellisesti Suomen maanpuolustuskykyä, sillä jalkaväkimiinat ovat edullinen, tehokas, korvaamaton ja puolustusvoimien vastuullisesti käyttämänä myös vähäriskinen puolustusmateriaali. Nyt hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajilta on kuulunut kannanottoja Ottawan sopimuksesta irtautumisen puolesta. Lisäksi kokoomus on puoluekokouksessaan vuonna 2014 ottanut myönteisen kannan sopimuksesta irtautumiselle. Myös puolustusministeri on aiemmissa kannanotoissaan ollut Ottawan sopimusta vastaan.

Sopimuksen voi irtisanoa kuudessa kuukaudessa ilmoittamalla siitä sopimuksen tallettaneille Yhdistyneille kansakunnille. Me perussuomalaiset puolustusvaliokunnan jäsenet haluamme olla tukemassa hallituksesta kuuluvaa ääntä, joka on Ottawan sopimuksesta irtautumisen puolesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi. 

Helsingissä 9.2.2018
Jari Ronkainen ps
Mika Raatikainen ps